Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

18/09/2019 10 : 35 PM 778

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và nhân dân về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

2. Thời hạn nhận bài dự thi: trước ngày 11/10/2019.

3. Địa điểm nhận bài thi: Bài dự thi nộp về Thành đoàn Thủ Dầu Một, số 14 Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Số điện thoại: 0274.3.859281. 

Tải tài liệu cuộc thi tại đây!

Thể lệ: https://drive.google.com/file/d/10cGm107ZYsPiH6A5jAUWgtXR4chKZ5aP/view?usp=sharing

Câu hỏi: https://drive.google.com/file/d/1Y3LO2f4lxxxtOyy3hxOSD9iGRGSbQ80B/view?usp=sharing

 

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận