Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn lần thứ VII (mở rộng), khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

23/09/2023 10 : 26 AM 107

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - UV.BTV Tỉnh đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - UV.BTV Tỉnh đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ thành phố tham dự và chủ trì hội nghị

Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch UV.BCH, UV.BTV, chức danh Phó Bí thư, Bí Thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; xây dựng quy hoạch UV.BCH, UV.BTV, chức danh Phó Bí thư, Bí Thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2027 -2032. Qua đó, bảo đảm nguồn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực cho nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo với các mục tiêu cơ bản: tạo sự chủ động về số lượng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; có tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đoàn, đồng thời chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ sẵn sàng đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đoàn có trình độ và năng lực làm cơ sở để tham mưu cấp ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch UV.BCH, UV.BTV, chức danh Phó Bí thư, Bí Thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; xây dựng quy hoạch UV.BCH, UV.BTV, chức danh Phó Bí thư, Bí Thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2027 -2032

 

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận