Thủ Dầu Một:Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân” giai đoạn 2016- 2020 tại cơ sở.

17/10/2020 09 : 17 PM 9

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân” giai đoạn 2016- 2020 (Gọi tắt là Đề án) tại cơ sở, từ đó định hướng nội dung, giải pháp góp phần thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố; Ban Tổ chức Đề án thành phố thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 06 cơ sở phường.

Hình 1: Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Tương Bình Hiệp

Theo đó, từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2020, Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Anh Quyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố, Phó Trưởng ban Tổ chức Đề án làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị: Phú Thọ, Phú Lợi, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Hoà Phú, Định Hoà và kiểm tra hồ sơ của 8 đơn vị còn lại.

Hình 2: Buổi làm việc tại đơn vị Phú Lợi

Tại đây, Đoàn lắng nghe một số nội dung trọng điểm trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020 về Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Đề án ở đơn vị; Công tác tổ chức, xây dựng, quản lý hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, cộng tác viên, tuyên truyền viên trong thanh niên công nhân; Mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại địa phương, đơn vị; Kinh phí; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị từ các đơn vị, ...

Hình 3: Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Phú Thọ

Qua đây, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá thực chất tình hình thực hiện Đề án tại 14 phường trong việc sử dụng kinh phí, chất lượng sinh hoạt tại các chi đoàn, chi hội, CLB, đội, nhóm thanh niên công nhân. Từ đó, nắm bắt tình hình thực tế địa phương và có hướng chỉ đạo sâu sát trong việc tăng cường thực hiện các nội dung; góp phần tháo dỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở.

CTV: Thanh Trúc

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận