Hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

16-10-2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTP hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Tổng hợp điểm mới Nghị định 29/2023/NĐ-CP tinh giản biên chế từ 20/7/2023

18-07-2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Theo đó, những điểm mới nổi bật tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP như sau:

Đã có Thông tư mới trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu?Đã có Thông tư mới trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu?

10-07-2023

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đã có Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?

27-06-2023

Mới đây, ngày 30/04/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Từ 20/6/2023, lao động nữ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ

16-06-2023

(CTTĐTBP) - Theo Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 5/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, lao động nữ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản của lao động nữ bao gồm: Khám phụ khoa, sàng lọc ung thư cổ tử cung, siêu âm tử cung - phần phụ (khi có chỉ định của bác sĩ) và sàng lọc ung thư vú.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

06-06-2023

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

29-05-2023

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thông tư 18/2023/TT-BTC: Thay đổi thời điểm xác định đã thực hiện nộp phạt VPHC

09-05-2023

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

02-05-2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư điều chỉnh một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Theo đó, Thông tư mới có một số điểm điều chỉnh đáng chú ý.

Đã có Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông?

01-05-2023

Ngày 24/3/2023, Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

25-04-2023

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

15-04-2023

Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

07-04-2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2023

04-04-2023

Theo tinh thần của Nghị quyết 26 ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức của Quốc hội đã có quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo lộ trình của Chính phủ.