Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải file
TÀI LIỆU THI TRẮC NGHIỆM ĐỢT 01 - CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET" TP. THỦ DẦU MỘT NĂM 2021 25/06/2021 TÀI LIỆU THI TRẮC NGHIỆM ĐỢT 01 - CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN INTERNET" TP. THỦ DẦU MỘT NĂM 2021 (Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12) Tải file
Thể lệ Gia đình cán bộ Đoàn năm 2021 20/06/2021 Thể lệ Gia đình cán bộ Đoàn Tải file
số 478 -TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tổ chức sơ kết 3 năm mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp Tải file
số 477 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tham gia hội nghị trực tuyến Báo cáo viên - Tuyên truyền viên quý 1 Tải file
số 473 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo rà soát hồ sơ trao quỹ hỗ trợ TNCN đợt 1 Tải file
số 472 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo triệu tập đại biểu tham gia chương trình sinh hoạt chính trị chủ điểm tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng Tải file
số 462 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm Tải file
số 457 -TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tham gia cuộc thi thiết kế video clip chủ đề tôi yêu bình dương Tải file
số 448 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tham gia cuộc thi sáng tác cuộc thi tác phẩm nghệ thuật 90 năm Tải file
số 445 -TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo tham gia báo cáo tình hình thời sự đợt 2 Tải file
số 444 - TB/ĐTN 16/04/2021 Thông báo triệu tập đại biểu tổng kết 5 năm công tác phòng chóng ma túy Tải file
số 620 - CV/ĐTN 16/04/2021 Công văn bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ CCCD 2021 Tải file
số 619 - CV/ĐTN 16/04/2021 Công văn báo cáo nội dung triển khai thực hiện kế hoạch 101 Thành ủy Tải file
Số 433-TB/ĐTN 04/04/2021 Thông báo tham gia bồi dưỡng cho Bí Thư, Chi hội trưởng Tải file
Số 611-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn Tuyên truyền ấn phẩm gương sáng thủ lĩnh thanh niên Tải file
Số 610-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn Tăng cường phòng chóng dịch trên địa bàn thành phố 2021 Tải file
Số 604-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn vận động hiến máu Lễ hội xuân hồng 2021 Tải file
Số 596-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.ang-gen Tải file
Số 595-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn tham gia cuộc thi sáng tác logo tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Min Tải file
Số 594-CV/ĐTN 04/04/2021 Công văn triệu tâp tham gia lễ tưởng niệm 62 năm ngày Phú Lợi căm thù Tải file
Số 134-HD/ĐTN 04/04/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên Tải file
Số 172-KH/ĐTN 04/04/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khóa XV Tải file
Số 162-KH/ĐTN 04/04/2021 Kế hoạch chiến dịch mùa đông 2020 Tải file
Số 173-KH/ĐTN 17/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên năm 2021 Tải file
Số 481-TB/ĐTN 15/03/2021 Thông báo triệu tập đại biểu dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thanh lập Đoàn Tải file
Số 615-CV/ĐTN 10/03/2021 V/v chế độ báo cáo số liệu công tác tổ chức, xây dựng Đoàn năm 2021 Tải file
Số 41-CV/HĐĐ 05/03/2021 V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021 Tải file
Số 30/KH-BCĐ 24/02/2021 Kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân Thành phố Thủ Dầu Một năm 2021 Tải file