Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải file
Thông báo số 177 ngày 16/7/2018 16/07/2018 THÔNG BÁO Kết quả Vòng Sơ khảo hội thi tìm kiếm Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2018 Chủ đề “Tôi là thủ lĩnh thanh niên” Tải file
Phiếu đăng ký 09/07/2018 Phiếu đăng ký dự thi tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 Tải file
Số: 01 /TB-BTC.ĐAPL Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 7 năm 2018 02/07/2018 THÔNG BÁO Về việc thay đổi một số nội dung, thể lệ hội thi tìm hiểu Pháp luật năm 2018 Tải file
Số 173/TB-ĐTN, ngày 29/6/2018 02/07/2018 Thông báo thể lệ cuộc thi Văn phòng xanh, nụ cười xanh năm 2018 Tải file
Kế hoạch số 61/KH-ĐTN ngày 29/6/2018 29/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm kiếm Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2018 Chủ đề “Tôi là thủ lĩnh thanh niên” Tải file
Kế hoạch Số: 59 /KH-ĐTN 25/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức lớp bồi dưỡng "6 bài lý luận chính trị" dành cho Đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Số: 58 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 6 năm 2018 14/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” Thành phố Thủ Dầu Một Năm 2018 Tải file
Thông báo số 165 /TB-ĐTN 19/06/2018 THÔNG BÁO Triệu tập hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN Tháng 6 năm 2018 Tải file
Số 245/ĐTN, ngày 21/6/2018 21/06/2018 Công văn về việc tham gia Hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bìn Dương lần VI – năm 2018” Tải file
Số 164/TB-ĐTN 21/06/2018 Thông báo Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Công văn số 242/ĐTN ngày 18/6/2018 18/06/2018 V/v triệu tập ĐVTN tham gia chương trình mittinh, tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” Tải file
Số 57/KH-ĐTN 15/06/2018 Kế hoạch tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Thông báo Số: 161 /TB-ĐTN, ngày 13/6/2018 13/06/2018 THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở Năm 2018 Tải file
Công văn Số: 236 /ĐTN, ngày 29 tháng 5 năm 2018 28/05/2018 V/v đăng ký tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn cấp cơ sở năm 2018. Tải file
Số: 160/TB-ĐTN, Ngày 28/5/2018 30/05/2018 Thông báo về việc phân bổ phụ trách tình nguyện Hè năm 2018 Tải file
Số: 55 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 05 năm 2018 28/05/2018 KẾ HOẠCH Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2018 Tải file
Số: 01 /KH-BTC.ĐACN Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 5 năm 2018 28/05/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Số: 235/ĐTN, ngày 29/5/2018 29/05/2018 Công văn về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018” Tải file
Số 54/KH-ĐTN, ngày 21/5/2018 23/05/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác Hè tình nguyện năm 2018 Tải file
Danh sách thí sinh tham gia vòng sơ khảo Hội thi tiếng hát TNCN thành phố Thủ Dầu Một, chủ đề "Tự hào người công nhân thành phố" lần I - 2018 18/05/2018 Danh sách thí sinh tham gia và thứ tự dự thi Hội thi tiếng hát TNCN Tải file
Công văn số 226/ĐTN ngày 10/5/2018 10/05/2018 tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng năm 2018 tại Tòa nhà TDC Plaza Tải file
Công văn số 219/ĐTN ngày 10/5/2018 10/05/2018 Triệu tập ĐVTN tham dự Hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018 Tải file
Số 52/KH-ĐTN, ngày 14/5/2018 15/05/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” thành phố năm 2018 Tải file
Số 153/TB-ĐTN, ngày 10/5/2018 11/05/2018 Thông báo về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học Thành phố Thủ Dầu Một năm học 2017 - 2018 Tải file
Số 152/TB-ĐTN, ngày 04/5/2018 07/05/2018 Thông báo về việc Bàn giao đoàn viên thanh niên học sinh khối 12 các trường THPT, TT GDTX về sinh hoạt tại địa phương năm học 2017 - 2018 Tải file
Số: 47 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 04 năm 2018 26/04/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân Việt Nam và Tuần lễ TNCN Bình Dương” lần thứ XI năm 2018 trên địa bàn Tp. Thủ Dầu Một. Tải file
Số: 203/ĐTN, ngày 19/4/2018 19/04/2018 Công văn về việc tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018 Tải file
Số: 148/TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 4 năm 2018 16/04/2018 THÔNG BÁO Triệu tập Cán bộ làm công tác Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tham dự buổi gặp gỡ cùng Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Tải file