Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải file
THÔNG BÁO Kết quả vòng sở khảo cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần II - năm 2018 23/01/2018 THÔNG BÁO Kết quả vòng sở khảo cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần II - năm 2018 Tải file
Số 153/ĐTN, ngày 19/1/2018 19/01/2018 Công văn về việc hướng dẫn cơ sở Đoàn tạo liên kết khi đăng bài viết trên mạng xã hội của đơn vị Tải file
Công văn số 151/ĐTN, ngày 16/1/2018 18/01/2018 Công văn tuyên truyền thực hiện Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT Tải file
Công văn số 146/ĐTN, ngày 12/01/2018 15/01/2018 Công văn V/v vận động mua Sách Đường Trần – Ngọn lửa không bao giờ tắt của tác giả Trần Tố Nga Tải file
Công văn Số: 144 /ĐTN ngày 11 tháng 01 năm 2018 11/01/2018 V/v triệu tập ĐVTN tham dự chương trình truyền động lực "Ngọn lửa không bao giờ tắt" Tải file
Công văn Số: 145 /ĐTN, ngày 11 tháng 01 năm 2018 11/01/2018 “V/v Ký tên ủng hộ Bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ đã sản xuất chất độc hoá học, sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam” Tải file
Số: 126 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 12 năm 2017 02/01/2018 THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Thủ Dầu Một năm 2017 Tải file
Công văn số 134/ĐTN ngày 26/12/2017 26/12/2017 V/v thay đổi số lượng điều khối đông tham dự Giải Việt dã truyền thống "Chào năm mới" BTV-Number One lần thứ XIX năm 2018 Tải file
KẾ HOẠCH Ra quân Số: 40 /KH-ĐTN, Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 12 năm 2017 19/12/2017 KẾ HOẠCH Ra quân đồng loạt thực hiện công trình “Tuyến hẻm văn minh” năm 2017 Tải file
Mẫu đăng ký cuộc thi hùng biện tiếng Anh 2018 19/12/2017 APPLICATION FOR ENGLISH SPEAKING CONTEST 2018 Tải file
Thông báo Số 123/TB-ĐTN ngày 15/12/2017 15/12/2017 THÔNG BÁO Về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Lần IV năm 2017 Tải file
Số: 34/KH-ĐTN, ngày 07/12/2017 07/12/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần II – năm 2018 Chủ đề “I draw my future” Tải file
Công văn số 129/ĐTN ngày 14/12/2017 15/12/2017 Tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2017 Tải file
THÔNG BÁO số 122/TB-ĐTN ngày 12/12/2017 12/12/2017 THÔNG BÁO Triệu tập ĐVTN tham gia tập huấn Phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Tải file
Số 36/KH-ĐTN, ngày 13/12/2017 13/12/2017 KẾ HOẠCH tổ chức Chiến dịch Tình nguyện năm 2017 Tuổi trẻ Thủ Dầu Một hành động “Vì biên cương Tổ quốc” Tải file
Số 35/KH-ĐTN, ngày 11/12/2017 11/12/2017 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) Tải file
CV số 121/ĐTN ngày 06/12/2017 06/12/2017 V/v điều khối đông tham dự Giải Việt dã truyền thống "Chào năm mới" BTV-Number One lần thứ XIX năm 2018 Tải file
Số 122/ĐTN, ngày 11/12/2017 11/12/2017 Công văn về việc tham dự chương trình Nghệ thuật Chào năm mới - Mậu Tuất 2018 Tải file
Số: 119, ngày 06/12/2017 06/12/2017 Công văn về việc thông báo cho đoàn viên thanh niên chưa có việc làm tham gia phiên giao dịch việc làm lần 177&178” Tải file
Thông báo phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cấp Thành phố năm 2017 01/12/2017 Chỉ tiêu khen thưởng cấp thành phố năm 2017 Tải file
Số: 115/TB-ĐTN, ngày 28/11/2017 28/11/2017 THÔNG BÁO Triệu tập thành phần tham gia tập huấn Đề án “Đoàn kết, tập hợp TNCN” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đợt 2 năm 2017 Tải file
Số: 114 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 11 năm 2017 28/11/2017 THÔNG BÁO Triệu tập hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN Tháng 11 năm 2017 Tải file
Số 116/ĐTN, ngày 24/11/2017 24/11/2017 Công văn về việc vận động tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị Tải file
Số: 113 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 11 năm 2017 27/11/2017 THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi các đơn vị trực thuộc năm 2017 Tải file
Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng năm 2017 24/11/2017 Khen thưởng 2017 Tải file
Số 114/ĐTN, ngày 14/11/2017 14/11/2017 Công văn về việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”. Tải file
Thông báo số 106/TB-ĐTN, ngày 13/11/2017 13/11/2017 THÔNG BÁO Triệu tập đoàn viên, thanh niên tham gia Chương trình “Giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh trong đoàn viên thanh niên” Tải file
Số: 105 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 11 năm 2017 13/11/2017 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Bí Thư Thành đoàn tại hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào TTN khối phường tháng 11 năm 2017 Tải file