Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải file
Số 64 KHPH/NTN-TĐ-PGDĐTTDM 10/11/2018 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018) Tải file
Số 283/ĐTN, ngày 29/8/2018 29/08/2018 Công văn về việc đẩy mạnh tham gia Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018" Tải file
Số: 266/ĐTN, ngày 06/8/2018 06/08/2018 Công văn về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động mỗi đoàn viên 01 ý tưởng sáng tạo Tải file
Số: 02 /TB-BTC.ĐAPL Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 8 năm 2018 06/08/2018 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thi tìm hiểu Pháp luật năm 2018 Tải file
Số 189/TB-ĐTN, ngày 01/8/2018 02/08/2018 Thông báo số 1 về việc tham gia cuộc thi Văn phòng xanh, nụ cười xanh năm 2018 Tải file
Số: 58/KH-LT, ngày 25/7/2018 25/07/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “Chúng em tìm hiểu biển đảo quê hương và kể chuyện về Bác Hồ kính yêu” lần V năm học 2017 - 2018 Tải file
Số: 185 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2018 24/07/2018 THÔNG BÁO V/v tham dự Lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến văn hóa chấp hành pháp luật và thông báo số điện thoại trực ban Công an các đơn vị, địa phương năm 2018 Tải file
Số: 258 /ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 07 năm 2018 23/07/2018 Về việc báo cáo kết quả tuyên truyền pháp luật theo Đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Mộ 6 tháng đầu năm 2018 Tải file
Số: 180/TB-ĐTN, ngày 20/7/2018 20/07/2018 THÔNG BÁO Tham gia cuộc thi thiết kế video, clip truyền thông về bảo vệ môi trường Tỉnh đoàn Bình Dương năm 2018 Tải file
Số: 256/ĐTN, ngày 18/7/2018 19/07/2018 Công văn về việc triển khai đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh 22/7/2018 Tải file
Thông báo số 177 ngày 16/7/2018 16/07/2018 THÔNG BÁO Kết quả Vòng Sơ khảo hội thi tìm kiếm Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2018 Chủ đề “Tôi là thủ lĩnh thanh niên” Tải file
Phiếu đăng ký 09/07/2018 Phiếu đăng ký dự thi tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 Tải file
Số: 01 /TB-BTC.ĐAPL Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 7 năm 2018 02/07/2018 THÔNG BÁO Về việc thay đổi một số nội dung, thể lệ hội thi tìm hiểu Pháp luật năm 2018 Tải file
Số 173/TB-ĐTN, ngày 29/6/2018 02/07/2018 Thông báo thể lệ cuộc thi Văn phòng xanh, nụ cười xanh năm 2018 Tải file
Kế hoạch số 61/KH-ĐTN ngày 29/6/2018 29/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm kiếm Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2018 Chủ đề “Tôi là thủ lĩnh thanh niên” Tải file
Kế hoạch Số: 59 /KH-ĐTN 25/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức lớp bồi dưỡng "6 bài lý luận chính trị" dành cho Đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Số: 58 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 6 năm 2018 14/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” Thành phố Thủ Dầu Một Năm 2018 Tải file
Thông báo số 165 /TB-ĐTN 19/06/2018 THÔNG BÁO Triệu tập hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN Tháng 6 năm 2018 Tải file
Số 245/ĐTN, ngày 21/6/2018 21/06/2018 Công văn về việc tham gia Hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bìn Dương lần VI – năm 2018” Tải file
Số 164/TB-ĐTN 21/06/2018 Thông báo Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Công văn số 242/ĐTN ngày 18/6/2018 18/06/2018 V/v triệu tập ĐVTN tham gia chương trình mittinh, tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” Tải file
Số 57/KH-ĐTN 15/06/2018 Kế hoạch tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Thông báo Số: 161 /TB-ĐTN, ngày 13/6/2018 13/06/2018 THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở Năm 2018 Tải file
Công văn Số: 236 /ĐTN, ngày 29 tháng 5 năm 2018 28/05/2018 V/v đăng ký tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn cấp cơ sở năm 2018. Tải file
Số: 160/TB-ĐTN, Ngày 28/5/2018 30/05/2018 Thông báo về việc phân bổ phụ trách tình nguyện Hè năm 2018 Tải file
Số: 55 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 05 năm 2018 28/05/2018 KẾ HOẠCH Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2018 Tải file
Số: 01 /KH-BTC.ĐACN Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 5 năm 2018 28/05/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp Thanh niên công nhân Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một năm 2018 Tải file
Số: 235/ĐTN, ngày 29/5/2018 29/05/2018 Công văn về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018” Tải file