Phường Phú Lợi: Hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

25-09-2018

Phường Phú Lợi: Hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phường Phú Hòa: Lồng đèn trao tay - ấm áp yêu thương

25-09-2018

Phường Phú Hòa: Lồng đèn trao tay - ấm áp yêu thương

Đoàn phường Phú Lợi: Hội nghị đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2018

25-09-2018

Đoàn phường Phú Lợi: Hội nghị đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2018

Chi Đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tổ chức vui tết trung thu cho thiếu nhi năm 2018.

25-09-2018

Chi Đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tổ chức vui tết trung thu cho thiếu nhi năm 2018.

Phú Mỹ: tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các chi hội nhà trọ

23-09-2018

Phú Mỹ: tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các chi hội nhà trọ

UBND phường Phú Thọ thực hiện tốt đợt ra quân ngày thứ Bảy xanh

15-09-2018

UBND phường Phú Thọ thực hiện tốt đợt ra quân ngày thứ Bảy xanh

Tân An: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường Tân An năm 2018.

21-09-2018

Tân An: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường Tân An năm 2018.

Phường Phú Lợi: Sinh hoạt chi đoàn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú

21-09-2018

Phường Phú Lợi: Sinh hoạt chi đoàn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú

Phường Phú Cường: tổ chức diễn đàn khởi nghiệp cho thanh niên phường năm 2018

21-09-2018

Phường Phú Cường: tổ chức diễn đàn khởi nghiệp cho thanh niên phường năm 2018

Phường Phú Hòa: Tuyên truyền ATGT và ra quân trực chốt giao thông

21-09-2018

Phường Phú Hòa: Tuyên truyền ATGT và ra quân trực chốt giao thông

Đoàn Phường Phú Mỹ: cảm hóa giáo dục giúp đỡ thanh niên chậm tiến

17-09-2018

Đoàn Phường Phú Mỹ: cảm hóa giáo dục giúp đỡ thanh niên chậm tiến

Phú Tân: tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2018.

17-09-2018

Phú Tân: tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2018.

Hiệp Thành: ra mắt Chi đoàn, Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

17-09-2018

Hiệp Thành: ra mắt Chi đoàn, Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phú Tân: tổ chức diễn đàn Thanh niên – Đảng, Đảng – Thanh niên

17-09-2018

Phú Tân: tổ chức diễn đàn Thanh niên – Đảng, Đảng – Thanh niên