ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG

16-12-2021

Năm 1999, mang tên Lý Tự Trọng, trước là đường Phú Thọ, từ đường Nguyễn Tri Phương đi 747m, đến đường Phan Bội Châu.

ĐƯỜNG TRẦN VĂN ƠN

16-12-2021

Năm 1999, đường được mang tên này, trước là hương lộ phường Phú Lợi, đoạn đầu giáp đường Phú Lợi, đi 1.340m đến Đại lộ Bình Dương.

ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

16-12-2021

Năm 1999, mang tên đường Trần Phú, từ đường Thích Quảng Đức, đi 780m đến đường 30 tháng 4.

ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

15-12-2021

Năm 1999 mang tên đường Nguyễn Chí Thanh, trước là đường tỉnh lộ 742, từ đại lộ Bình Dương, đi 6100m, đến cầu Ông Cộ, thuộc xã Hiệp An, Tương Bình Hiệp – Tân An.

ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH

15-12-2021

Từ đường Cách Mạng Tháng 8, đi 198m đến đường Lý Thường Kiệt, thuộc Phường Phú Cường. Đường mang tên Nguyễn An Ninh từ năm 1980 đến nay không thay đổi.