Ngô Thị Ngọc Trâm - Đoàn viên ưu tú, năng động, nhiệt huyết

21-10-2019

Ngô Thị Ngọc Trâm - Đoàn viên ưu tú, năng động, nhiệt huyết

Đỗ Xuân Quang - Người cán bộ Đoàn thân thiện, nhiệt huyết

16-10-2019

Đỗ Xuân Quang - Người cán bộ Đoàn thân thiện, nhiệt huyết

Nguyễn Thanh Thảo - Cán bộ Đoàn nhiệt huyết, hết mình với tuổi trẻ

09-10-2019

Nguyễn Thanh Thảo - Cán bộ Đoàn nhiệt huyết, hết mình với tuổi trẻ

Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, năng động

09-10-2019

Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, năng động

Chị Đinh Thị Vê: Giáo viên gương mẫu, nhiệt huyết - Đảng viên trẻ tiêu biểu

08-10-2019

Chị Đinh Thị Vê: Giáo viên gương mẫu, nhiệt huyết - Đảng viên trẻ tiêu biểu

Hồ Thanh Tân - Cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên gương mẫu, nhiệt huyết

28-09-2019

Hồ Thanh Tân - Cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên gương mẫu, nhiệt huyết

Nguyễn Minh Tiến – Gương sáng giữa đời thường

27-09-2019

Nguyễn Minh Tiến – Gương sáng giữa đời thường

Nguyễn Quốc Triệu - Cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

25-09-2019

Nguyễn Quốc Triệu - Cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Phan Thị Ngọc Hiếu: “Người đoàn viên trách nhiệm – gương mẫu trong công tác đoàn”

19-09-2019

Phan Thị Ngọc Hiếu: “Người đoàn viên trách nhiệm – gương mẫu trong công tác đoàn”

Nguyễn Vân Anh: “Người đoàn viên tiên phong trong các phong trào công tác đoàn”

19-09-2019

Nguyễn Vân Anh: “Người đoàn viên tiên phong trong các phong trào công tác đoàn”

Anh Trịnh Huy Cẩn người Thanh niên tiêu biểu

19-09-2019

Anh Trịnh Huy Cẩn người Thanh niên tiêu biểu

Nguyễn Thanh Quân - Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, trách nhiệm

17-09-2019

Nguyễn Thanh Quân - Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, trách nhiệm

Nguyễn Thanh Thủy - Người cán bộ Đoàn đồng hành cùng Thanh niên công nhân

17-09-2019

Nguyễn Thanh Thủy - Người cán bộ Đoàn đồng hành cùng Thanh niên công nhân

Võ Hoàng Phú - Cán bộ Đoàn tận tâm, tận tụy vì công việc

16-09-2019

Võ Hoàng Phú - Cán bộ Đoàn tận tâm, tận tụy vì công việc