Huỳnh Minh Nghĩa: Phó Bí thư Đoàn phường tận tâm vì công việc

13-06-2019

Huỳnh Minh Nghĩa: Phó Bí thư Đoàn phường tận tâm vì công việc

Đào Mai Trang - Cô đoàn viên trẻ, đầy nhiệt huyết, đam mê công tác Đoàn

03-06-2019

Đào Mai Trang - Cô đoàn viên trẻ, đầy nhiệt huyết, đam mê công tác Đoàn

Đinh Thị Trúc Giang: gương sáng trong học tập ngoại ngữ

31-05-2019

Đinh Thị Trúc Giang: gương sáng trong học tập ngoại ngữ

Lê Duy Thức: tấm gương sáng trong học đường

24-05-2019

Lê Duy Thức: tấm gương sáng trong học đường

Đào Xuân Nữ - Để trở thành cán bộ Đoàn phải có niềm đam mê, sự nỗ lực và lòng quyết tâm

31-03-2019

Đào Xuân Nữ - Để trở thành cán bộ Đoàn phải có niềm đam mê, sự nỗ lực và lòng quyết tâm

Nguyễn Ngọc Lượng - Tấm gương sáng của Đoàn thanh niên Công an Thành phố

05-11-2018

Nguyễn Ngọc Lượng - Tấm gương sáng của Đoàn thanh niên Công an Thành phố

Đỗ Thị Yến Nhi – Người luôn có ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim

24-10-2018

Đỗ Thị Yến Nhi – Người luôn có ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim

Định Hoà: Người Thanh niên đam mê Công tác xã hội.

08-10-2018

Định Hoà: Người Thanh niên đam mê Công tác xã hội.

Bùi Anh Khoa - Chàng trai truyền lửa cho công tác xã hội địa phương

02-10-2018

Bùi Anh Khoa - Chàng trai truyền lửa cho công tác xã hội địa phương

Vũ Quang Tuấn – Bí thư chi đoàn đầy nhiệt huyết

02-10-2018

Vũ Quang Tuấn – Bí thư chi đoàn đầy nhiệt huyết

Nguyễn Thành Nhân – Người anh cả mái nhà Kiểm sát

27-09-2018

Nguyễn Thành Nhân – Người anh cả mái nhà Kiểm sát

Thầy Nguyễn Như Huy - Người “Truyền lửa” cho hoạt động đoàn trường ngô thời nhiệm

21-09-2018

Thầy Nguyễn Như Huy - Người “Truyền lửa” cho hoạt động đoàn trường ngô thời nhiệm

Phú Mỹ: Gương tiêu biểu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

13-09-2018

Phú Mỹ: Tấm gương tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Lê Hiếu Trung: Người anh trưởng trách nhiệm

01-09-2018

Lê Hiếu Trung: Người anh trưởng trách nhiệm