Đinh Thị Thanh Thảo - Người cán bộ Đoàn nhiệt huyết, siêng năng, cháy hết mình với tuổi trẻ

14-08-2019

Đinh Thị Thanh Thảo - Người cán bộ Đoàn nhiệt huyết, siêng năng, cháy hết mình với tuổi trẻ

Nguyễn Triệu Thiện - Người cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng động và tích cực

14-08-2019

Nguyễn Triệu Thiện - Người cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng động và tích cực

Phạm Trung Nghĩa - Người tốt, việc tốt, Bí thư Chi đoàn gương mẫu, tiên phong

13-08-2019

Phạm Trung Nghĩa - Người tốt, việc tốt, Bí thư Chi đoàn gương mẫu, tiên phong

Âu Hồng Thiện: Người cán bộ Đoàn tâm huyết và chân thành

05-08-2019

Âu Hồng Thiện: Người cán bộ Đoàn tâm huyết và chân thành

TRẦN BẢO CHÂU - NGƯỜI THỦ LĨNH ĐOÀN VÀ GIÁO VIÊN TRẺ YÊU NGHỀ

04-08-2019

Say mê trong công việc, hăng hái trong công tác phong trào Đoàn - Đội chính là những cụm từ nói về lòng nhiệt huyết của đồng chí Trần Bảo Châu - Bí thư chi đoàn Trường THCS Chu Văn An.

Lý Thị Xuân Trinh - Người Đoàn viên giỏi giang, chân thành và sâu sắc

27-07-2019

Lý Thị Xuân Trinh - Người Đoàn viên giỏi giang, chân thành và sâu sắc

Phan Hồng Điệp - Bí thư Chi đoàn Khu phố siêng năng cần cù, cháy hết mình với tuổi trẻ

19-07-2019

Phan Hồng Điệp - Bí thư Chi đoàn Khu phố siêng năng cần cù, cháy hết mình với tuổi trẻ

Nguyễn Tuấn Anh: Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ

08-07-2019

Nguyễn Tuấn Anh: Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ

Đinh Thị Phương An - Gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

05-07-2019

Đinh Thị Phương An - Gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh: Cô gái “Người Việt trẻ”

03-07-2019

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh: Cô gái “Người Việt trẻ”

Vương Ngọc Bích Hà: Tấm gương thanh niên với trái tim nhân ái, đầy nhiệt huyết

28-06-2019

Vương Ngọc Bích Hà: Tấm gương thanh niên với trái tim nhân ái, đầy nhiệt huyết

Nguyễn Thanh Thủy – cháy hết mình vì công tác đoàn

26-06-2019

Nguyễn Thanh Thủy – cháy hết mình vì công tác đoàn

Tạ Minh Phụng: Ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

22-06-2019

Tạ Minh Phụng: Ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

Nguyễn Ngọc Mai: Tấm gương tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác

12-06-2019

Nguyễn Ngọc Mai: Tấm gương tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác