CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

BCH ĐOÀN TP. THỦ DẦU MỘT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. THỦ DẦU MỘT

--------

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

Nguyễn Minh Tâm

UV.BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố

 

2. 

Đỗ Minh Tuấn

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố

 

3.

Nguyễn Công Lý

Phó Bí thư Thành Đoàn

 

4.

Ngô Thanh Trúc

UV.BTV Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố

 

5.

Ngô Đăng Huy

UV.BTV Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố

 

6.

Lê Hoàng Nghĩa

UV.BCH Thành Đoàn

 

7.

Đinh Thị Phương An

UV.BCH Thành Đoàn

 

8.

Nguyễn Mạnh Quyền

Cán bộ cơ quan

 

9.

Lê Hồng Quân

Cán bộ cơ quan

 

10.

Đặng Như Ý

Cán bộ cơ quan

 

11.

Hứa Tường Khánh Ngân

Cán bộ cơ quan

 

12.

Võ Phương Duy

Cán bộ cơ quan

 

13.

Trần Thị Ngọc Sang

Cán bộ cơ quan