Phan Chí Dũng
Đồng chí Phan Chí Dũng – Nguyên Bí thư Thị đoàn Thủ Dầu Một khóa I (giai đoạn 1979-1980)

Đồng chí Phan Chí Dũng – Nguyên Bí thư Thị đoàn Thủ Dầu Một khóa I (giai đoạn 1979-1980)

Cán bộ cùng thời kỳ

Đồng chí Bùi Ngọc Tân

Đồng chí Vũ Phương

Nguyễn Thị Nhung

Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân

Cán bộ qua các thời kỳ khác