Bảng tiêu chí các phần thi Lễ hội trung thu 2016

08/09/2016 07 : 58 AM 5924

BẢNG TIÊU CHÍ CÁC PHẦN THI LỄ HỘI TRUNG THU NĂM 2016 

1. Hội thi làm lồng đèn đẹp.

 

 

STT

 

 

ĐƠN VỊ

Kích thước

(Cao tối thiểu 1,5m – rộng tối thiểu 2m)

Giấy (Lụa hoặc kiến) căng đều

Trang trí (phù hợp, đẹp mắt, có gắn đèn)

Đảm bảo di chuyển được và có cán 2 người khiên

Tổng điểm

10 điểm

05 điểm

10 điểm

05 điểm

30 điểm

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

2. Hội thi làm cộ đèn.

 

 

STT

 

 

ĐƠN VỊ

 Kiệu đèn (04 hoặc 02 người khiên)

Mâm quả, bánh mức

Nhân vật cổ tích

 

Đội hình diễu hành (Từ 15 đến 20 người) đẹp, rộn rang, vui tươi,

Tổng điểm

10 điểm

05 điểm

05 điểm

10 điểm

30 điểm

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

3. Hội thi văn nghệ đồng dao.

 

 

STT

 

 

ĐƠN VỊ

Hoạt cảnh sân khấu

Phong cách biểu diễn

Chất giọng

Trang phục, đạo cụ

Tổng điểm

10 điểm

05 điểm

10 điểm

5 điểm

40 điểm

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

4. Hội thi thời trang

 

 

STT

 

 

ĐƠN VỊ

Trang phục nhân vật cổ tích (tái chế)

Sáng tạo

Phong cách biểu diễn

 

Tổng điểm

10 điểm

05 điểm

15 điểm

30 điểm

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

5. Thứ tự diễu hành:

1. Công an, Dân quân dẫn đường.

2. Xe hoa thành phố

3. Xe hoa 14 phường

4. Lân sư rồng.

5. Kiệu đèn

6. Khối đông học sinh THCS

7. Lồng đèn đẹp khối THCS, THPT

8. Xe hoa Thành phố

 

9. Xe y tế

-BTC-

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận