Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2023)

04/11/2023 09 : 18 AM 95

Đồng chí Hoàng Văn Thụ là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã có những cống hiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, cả trong lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn, được Đảng và nhân dân ta ghi nhận. Sự nghiệp và lý tưởng cộng sản cao đẹp của đồng chí Hoàng Văn Thụ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo.
 
Nguồn: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/dong-chi-hoang-van-thu-nhung-dau-an-con-mai-voi-cach-mang-viet-nam-749944
Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận