Phường Phú Hòa: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn trên địa bàn dân cư

06/10/2019 11 : 38 AM 729

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn.

Tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi tại Khu phố

 

Tổ chức các hoạt động đa dạng trong sinh hoạt Chi đoàn khu phố

Trong thời gian qua, hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn dân cư của phường đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao, các phong trào triển khai ngày càng được quan tâm, chú trọng; đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục - thể thao…; công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo đúng quy trình và chất lượng.

Tổ chức đoàn đã đồng hành với thanh niên trong việc phát huy được sức sáng tạo, nghị lực của tuổi trẻ; tạo ra sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, trang bị cho ĐVTN nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng sống thiết thực, giúp các bạn tự tin và chủ động trong công việc và cuộc sống. Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, các chi đoàn cần tiếp tục mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đưa hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của ĐVTN. Cùng với đó, BCH các chi đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể khu phố trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống để mỗi ĐVTN luôn có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các hoạt động đa dạng trong sinh hoạt Chi đoàn khu phố

Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng Chi đoàn trên địa bàn dân cư đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ĐVTN, phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn.

                                                                                      CTV. Phước Hạnh

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận