Thủ Dầu Một: giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020

17/10/2019 02 : 19 PM 464

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", chiều ngày 19 & 25/9, tại Hội trường UBND phường Phú Hòa, Chánh Nghĩa và Tương Bình Hiệp, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2020 đối với UBND phường Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Tương Bình Hiệp.

Đoàn giám sát do đồng chí Lê Tuấn Anh - UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn làm Trưởng đoàn, đồng chí Lê Thị Thúy Hà - Phó Bí thư Thành đoàn làm Phó đoàn cùng các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Phòng Nội vụ thành phố làm Thành viên đoàn giám sát.

Quang cảnh giám sát tại UBND phường Tương Bình Hiệp

Bên cạnh đó, thành phần tiếp Đoàn giám sát gồm: các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường (hoặc PCT UBND được phân công phụ trách), thành viên BCĐ thực hiện chương trình phát triển thanh niên và Ban Thường vụ Phường đoàn.

Nội dung giám sát về việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2020, trập trung vào các nội dung như: việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên (việc quản lý các nguồn hỗ trợ cho thanh niên trong học tập, phát triển kinh tế, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên...); công tác đầu tư, xây dựng những thiết chế văn hóa, các chương trình nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên.

Quang cảnh giám sát tại UBND phường Chánh Nghĩa

Kết thúc các buổi giám sát, đồng chí Lê Tuấn Anh - UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn - Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế trong việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên tại địa phương và đề nghị các phường quan tâm thực hiện một số nội dung trong thời gian tới: hoàn thiện các phụ lục, thống kê chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên của phường năm 2019, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng ngành phụ trách nhằm đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu mà chương trình đã đề ra, tiếp tục phát huy các kênh thông tin việc làm trên hệ thống loa đài, các kênh thông tin việc làm tuyến tỉnh, đoàn thanh niên cần chủ động giới thiệu và hướng dẫn thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp về các thủ tục và các nguồn vốn khởi nghiệp, địa phương cần tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, sân chơi nhằm giáo dục lòng yêu nước, giữ gìn truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu quê hương.

Tại buổi giám sát, đồng chí lãnh đạo UBND các phường cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, hứa sẽ khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

Qua giám sát, đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2020 trong thời gian tới.

Mỹ Phương

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận