Thủ Dầu Một: Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 và sơ, tổng kết các chương trình, đề án lớn của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn 2010 - 2020

11/06/2020 11 : 26 PM 212

Chiều ngày 22/5, tại Hội trường B - Thành ủy, Thành đoàn Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 và sơ tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 28/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị

 

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thảo - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Dương; đồng chí Huỳnh Văn Thành - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, CT. UBMTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Thành đoàn cùng các đồng chí UV.BTV, UV.BCH Thành đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các đồng chí đại diện cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện các chương trình, đề án lớn của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn 2010 - 2020.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nửa nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng giữa nhiệm kỳ còn lại; đánh giá kết quả thực hiện, các công trình, phần việc thanh niên, trình bày những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các mô hình, giải pháp cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyển giáo dục, tổ chức xây dựng Đoàn, mở rộng tập hợp đoàn viên hội viên…

Đồng chí Huỳnh Văn Thành - UV.TV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Đoàn đề ra; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Đoàn viên Thanh niên. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có chuyển biến tốt, nhiều nội dung của phong trào được triển khai hiệu quả như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng, gắn với chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Thành đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp,
chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thanh - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể Ban Chấp hành Thành đoàn Thủ Dầu Một, đồng thời yêu cầu Thành đoàn cần khắc phục một số hạn chế trong thời gian tới, thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, thanh niên để có những định hướng phù hợp góp phần củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Thành phố.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn tham mưu UBND Thành phố trao giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 07 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2030”, đồng thời, BTV Thành đoàn đã khen thưởng cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mỹ Phương

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận