Thủ Dầu Một: Tổ chức kiểm tra kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khối phường cuối năm 2023

01/11/2023 04 : 22 PM 15

Thực hiện Thông báo số 230-TB/ĐTN ngày 20/10/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khối phường cuối năm 2023, từ ngày 24 - 31/10/2023, BTV Thành đoàn tổ chức Đoàn kiểm tra đến làm việc tại 14 Đoàn phường cơ sở trực thuộc.

Tiếp đoàn, về phía địa phương có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường, trưởng Khối Vận phường, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ Đoàn phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 02 Chi đoàn trực thuộc phường (khối địa bàn dân cư và trường học).

Buổi làm việc với các nội dung tập trung liên quan việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; các nội dung chuyên đề, mô hình hay cách làm hiệu quả; thực hiện quản lý đoàn viên trên phần mềm quanlydoanvien.vn, hiệu quả việc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, triển khai và tổ chức cho đoàn viên mới thi tìm hiểu 4 bài lý luận chính trị, đăng ký rèn luyện đoàn viên trên app TNVN;... các đơn vị đã báo cáo ngắn gọn, đầy đủ vào những nội dung trọng tâm do đoàn công tác định hướng; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện tại địa phương,

Qua kiểm tra, giám sát, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023 của các đơn vị với các nội dung cơ bản bám sát trọng tâm nội dung hoạt động do Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo đồng thời các cấp bộ Đoàn đã sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị để kịp thời đưa ra định hướng và giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm tiếp theo.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Hòa

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Lợi

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Mỹ

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Tân

Đoàn kiểm tra tại phường Chánh Nghĩa

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Thọ

Đoàn kiểm tra tại phường Chánh Mỹ

Đoàn kiểm tra tại phường Hiệp An

Đoàn kiểm tra tại phường Định Hòa

Đoàn kiểm tra tại phường Tân An

Đoàn kiểm tra tại phường Tương Bình Hiệp

Đoàn kiểm tra tại phường Hiệp Thành

Đoàn kiểm tra tại phường Phú Cường

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận