Thủ Dầu Một: Triển khai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bồi dưỡng lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020

17/10/2020 04 : 00 PM 17

Sáng ngày 17/10/2020, Ban Thường vụ Thành Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng các bài lý luận chính trị và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Diễn đàn xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới năm 2020 thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Quang cảnh khai giảng lớp 04 bài học lý luận chính trị

Lớp học nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 4 bài học: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam do Thạc sỹ Chung Phi Long – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Trường Chính trị tỉnh Bình Dương trình bày

Đ/c Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành đoàn tặng hoa tri ân cho báo cáo viên

Cũng tại đây, học viên được nghe chia sẻ Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Diễn đàn xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Từ đó góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; đồng thời hình thành hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới trong từng khối đối tượng.

Học viên tham gia lớp học vừa học vừa tương tác tốt với báo cáo viên

Từ đây, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.

CTV: Thanh Trúc

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận