Từ đổi đời đến đổi mới

01/09/2017 01 : 23 PM 277

Cách đây 72 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta; đó là một bước ngoặt lịch sử, là cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam.

 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 (VSIP I), TX.Thuận An là một trong những khu công nghiệp thành công nhất tại Việt Nam hiện đã có gần 240 nhà đầu tư đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 2,6 tỷ USD Mỹ vốn đầu tư, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động. Trong ảnh: Một góc VSIP .I Ảnh: XUÂN THI

 Tinh thần, ý chí, trí tuệ của Cách mạng Tháng Tám là niềm cổ vũ to lớn và vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 72 năm - hơn hai phần ba thế kỷ qua - đất nước ta phát triển theo ánh hào quang rạng rỡ soi đường của Cách mạng Tháng Tám và Bác Hồ kính yêu. Những giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám mang lại đến nay vẫn còn nguyên giá trị và rất thiết thực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Hòa chung với khí thế cách mạng của cả nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy truyền thống giàu lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ nền độc lập dân tộc; giải phóng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thoát khỏi gông xiềng nô lệ, trở thành người chủ thực sự của quê hương.

Phát huy tinh thần và thành quả của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh càng nỗ lực, đoàn kết một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận dụng sáng tạo và phù hợp các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

 

Trong 8 tháng của năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,1% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ tăng 20% và đạt khoảng 108.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,2%, đạt 18,035 tỷ USD; giá trị thặng dư thương mại đạt hơn 4,3 tỷ USD; lũy kế thu hút vốn đăng ký kinh doanh đạt 32.300 tỷ đồng và 1,850 tỷ vốn FDI.

 

Cùng với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường, các hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, tỉnh đã phát huy những tư duy mới, năng động và đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển đang từng bước được tháo gỡ hiệu quả. Một trong những kết quả đáng ghi nhận nữa là tỉnh ta đã tạo được những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đã tạo ra những đổi thay quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung, nông thôn mới nói riêng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Môi trường đầu tư được cải thiện, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh đã phát huy tác dụng. Chất lượng giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao...

 Những thành tựu nổi bật mà tỉnh Bình Dương đã đạt được là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo với ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tìm tòi, dám nghĩ, biết làm; biết phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, cũng còn những tồn tại và hạn chế nhất định, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017. Đặc biệt cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết là tập trung thực hiện quyết liệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư để sớm triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm chất lượng các công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị, gắn với Đề án xây dựng Thành phố thông minh. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, chú trọng đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo vật chất và tinh thần cho người dân.

Song song đó, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng là năm đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương. Với sự chỉ đạo hiệu quả của Tỉnh ủy và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

 THÁI PHONG 

Nguồn: BBO (NM)

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận