Hiệp Thành (TDM): Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Hội nghị Đoàn viên

11/12/2023 02 : 48 PM 70

100% các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Hiệp Thành đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Hội nghị Đoàn viên nhiệm kỳ 2024 theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, Chi đoàn trường THCS Chu Văn An là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối trường học; Chi đoàn khu phố 4 là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối Chi đoàn địa bàn dân cư và Chi đoàn Trường MN Ngôi sao Hạnh Phúc là đơn vị tổ chức Đại hổi điểm khối Chi đoàn trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các Chi đoàn đều bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn phường; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Điều lệ Đoàn; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023.

Thành công của Đại Hội cấp Chi Đoàn là bước ngoặt quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Hiệp Thành năm 2024 đạt nhiều thành công thời gian tới.

Một số hình ảnh hoạt động

Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Hiệp Thành đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Hội nghị Đoàn viên nhiệm kỳ 2024

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận