Tuổi trẻ Thủ Dầu Một cùng tham gia đăng ký đề xuất ý tưởng, sáng kiến năm 2020

24/11/2020 11 : 40 AM 97

Hình ảnh cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng và thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các bạn Đoàn viên, thanh niên. Tiếp nối truyền thống sáng tạo, xung kích của thanh niên. Ban Thường vụ Thành Đoàn thân mời bạn Đoàn viên, thanh niên cùng tham gia đăng ký đề xuất ý tưởng, sáng kiến năm 2020 thông qua truy cập đường link dưới đây:

http://www2.ytuongsangtao.net/

 

TM Ban Quản trị Website 

Tags
Bình luận (0)
Nội dung bình luận
Gửi hình Gửi bình luận